HB HQ size ~27-28cm, vảy leo 70% hàng 5, body sumo, cang dài, hok tật lỗi. chất luong nhu clip. gia 2,5tr. Cer đầy đủ cua VLP.

https://www.youtube.com/watch?v=BSp6KMvaHEY

AE quan tam lh: 0984234315: Gan hoang Hoa Tham, Q.Tan Binh

thanks AE quan tam.