Hà Nội: Nhu cầu cho ra đi một em 24k9999 Pang Long, 1 năm tuổi
http://youtu.be/0rn9neKIZGo
Giá 16tr. Xin liên hệ theo chữ ký, ship toàn quốc. Thanks all.