Hà Nội: Có nhu cầu bán 1 chú Mekong như trong clip, size 38cm
http://youtu.be/0rn9neKIZGo
Giá 50tr. Xin liên hệ theo chữ ký, ship toàn quốc. Thanks all.