mình đang cần 1 chân hồ 1m2 x40 x 50 a e nào có bán lại mình nhé.0923562224