Oranda size trứng vịt, cá đẹp, chuẩn, 30k/bé


Ngọc trai nữ hoàng-crown pearscale, cá đẹp, chuẩn, 30k/bé
( cá chưa được tròn lắm, đầu chưa nhú rõ rệt, các bạn mua về chăm sóc, vỗ béo, nuôi dưỡng một thời gian nữa là có cá đẹp


liên hệ: 01633756089
181, Lê Đức Thọ, Gò Vấp ( chính là trường trung cấp văn thư lưu trữ, các bạn đến cổng trường gọi mình ra đón nhé)