Có vài em cần bán đầu kì cờ ok, anh em xem được thì rước mấy em nó nhé size 2 ngón giá từ 300--->350k\1 emem này thì 3n shot

và vài em mái đã xã trứng cần thanh lí

Xin vui lòng liên hệ chữ kí xem cá sau 16g chiều nha anh em