Cần mua 1 máy lọc cho hồ 80-40-40 + lọc tràn

ACE nào có share lại cho minh với.

sms or trả lời tại đây. 0909.800.685 Khanh (30t)

Thanks ace đọc bài.