Bầy thái đỏ này toàn bộ là bột Lucky nuôi lên, còn nhỏ nên chủ yếu là mình cho lên cái đầu trước, nên mình chỉ cho ăn JBL và Red ABT (thức ăn chính là tép) nên có vài con màu chưa lên tốt lắm nha
Số 1: King Kamfa 2,5 ngón...giá ra đi là 400k (có fix)Mã nhúng vào blog :


Số 2: 1,5 ngón, mình Short...giá 120kMã nhúng vào blog :


Số 3: 1,5 ngón...giá 120kMã nhúng vào blog :


Số 4: 1,5 ngón...giá 120kMã nhúng vào blog :


Liên hệ chữ ký