cần thanh lý do công suất quá cao giá mong muốn 1tr .lúc mới mua 1t5 < mới chay được 1 ngày > alo 0983432335