có tên là; Crossback Golden 24k ,trại Bukit ,cá của Malaisia ,cer ,chíp đầy đủ ,/râu ,môi ,mắt đẹp ,/đuôi hơi xấu ,dưỡng 15 ngày là đẹp toàn diện ./giá bán ;3tr8 ./vui lòng lh anh phước sđt; 016 485 99998 ,địa chỉ ;ngã 4 vũng tàu biên hòa./https://www.youtube.com/watch?v=iXVB...ature=youtu.be