mình cần bán con king lai này ai cần liên hệ nha
dt 090 668 13 03 tâm
d/c 11b vũ huy tấn f3 bình thạnh
gia 320k fix nhiệt tình lun