Cần Bán 2e cá kè...1 con 2n(khỉ) và 1 con 1n5.....giá 50k...ai mua LH chữ ký nha mọi người