do mải mê với bóng đá nên cần cho ra đi 1 số e cá fiss cực dẹp cho ae
1. Thái đỏ 5n đỏ tự nhien kè mái sứt tý đuôi giá 2m có fix nhẹ cho ae
http://youtu.be/mKOMKMxtC7E
2. Red kf 3'5n giá 1600k
http://youtu.be/cIoiuWELaH8
3. Red kf 3'5n giá 1600k
http://youtu.be/CbOQO3hHv8o
4. King 2'5 n call
http://youtu.be/qWCrOBU-J6A
5.thái đỏ 2n hơn
http://youtu.be/-p7uEYIO2pI
Tất cả cá đều đảm bảo nhập thái 100% của Châu kala... Nhận ship tận nhà cho ae khu vực hà nội ... Thanks đã xem tin:football: