https://www.youtube.com/watch?v=l7NKcKDjKOc sz 20 giá 1tr3
https://www.youtube.com/watch?v=NPig5MHir6Q sz 20 giá 1tr3
https://www.youtube.com/watch?v=kn1BHf5Qct4 sz 15 giá 800k
LH 01648017250 .xã đàn hà nội nhé . đều là 4s vạch to đẹp