hôm nào rảnh em cũng mang con chim cùi qua chơi phát mới được ) . không biết lịch trình dãi vẫn như thế chứ anh huy nhỉ