ðề: thông báo hội thi chào mào - do hội thi chào mào hà nội tổ chức lần thứ 2

về tổng thể thì hôi thi đã thành công tốt đẹp...........tiêc là đàng thi trời mưa và một số vị giám khảm chấm không công tâm cho lắm.......chúc hội thi lầm sau sẽ thành công hơn.......