• cafe chim cảnh 179 duy tân plieku thông báo
nhân dịp đầu xuân giáp ngọ trường chím 179 duy tân plieku tổ chức hội thi tiếng hót chào mào mở rộng.
thời gian tổ chức :ngày16\02\2014
mọi chi tiết thể lệ cuộc thi minh sẻ thông báo sau​