hội thi chào mào clb anh du ngày 20/10/2013 tại cửa bé-nha trang

thi chào mào ngày 20/10/2013

thông báo


hội quán chim chào mào tại trường chim anh du_ vĩnh trường tổ chức thi vào ngày 20/10/2013.

dự kiến số lượng lồng : 60
lệ phí : 50k

thời gian :
7h làm thủ tục láy sbd và nhận lồng chim
7h khai mạc hội thi
8h30 bắt đầu thi
btc yêu cầu ae đến trước 7h30 để làm thủ tục và xác nhận đăng ký thi.

địa điểm :
hội quán chim chào mào a.du cửa bé (khu tái định cư phường vĩnh trường)

giải thưởng :
giải 1 : 01 lồng chào mào + cờ + kỉ niệm chương giải i
giải 2 : 01 lồng chào mào + cờ + kỉ niệm chương giải ii
giải 3 : 01 lồng chào mào + cờ + kỉ niệm chương giải iii
và các giải khuyến khích : kỉ niệm chương ​