hải phòng dượt chim chào mào ở đâu vậy , ai làm ơn chỉ giúp lịch dượt ngày và giờ , địa điểm được không ạ