con choè đất của e bị sưng mỏ,có khối u hai bên mép vậy làm cách nào để chữa trị vậy ạ?

[IMG]http://****************/forum/attachments/image-jpg.18873.html[/IMG][IMG]http://****************/forum/attachments/image-jpg.18874.html[/IMG][IMG]http://****************/forum/attachments/image-jpg.18873.html[/IMG][IMG]http://****************/forum/attachments/image-jpg.18874.html[/IMG][IMG]http://****************/forum/attachments/image-jpg.18873.html[/IMG][IMG]http://****************/forum/attachments/image-jpg.18874.html[/IMG][IMG]http://****************/forum/attachments/image-jpg.18875.html[/IMG]