Vài hôm em đi tây ninh thấy đất bổi rẻ nên mua,lúc mua về chim cứ đâm đầu vào lồng,nên mình chùm lại,được 4 ngày mở ra chim cứ lừ đừ,bỏ sâu,cào cào,dế thì chim nó vẫn xuống ăn,tắm nắng vẫn bình thường,nhưng chẳng hiểu sao đưa tay hoặc cho thức ăn vào chim đứng 1 chỗ ngó,ít bay nhảy như lúc đầu,không biết chim bị gì nửa