e mới mua con chòe đất bổi, ve nó nhảy nhieu bị sưng chân giờ có cách nào chua dc k à. Tien the bác nào có cái lồng chợ kỹ rẻ tien de lại cho e khu vực cau giấy nhe, thank các bác ạ,