e mới bắt con chòe đất bổi, chưa nuôi bao giờ, giờ mới bắt đầu nuôi mà nghe trên mạng thấy bảo nó khó thuần lắm, thường nuôi chòe đất phải nuôi từ non, nghe mà nản quá. bây giờ cho nó ăn thì cắt dế chọn với cám a vầy mà nó k chịu ăn n xiên dế vào que để vào thì nó lại giám mổ. các tiền bối chỉ e cách vào cám và thuần nó kểu gì cho nhanh cái thấy bảo phải hàng năm nó mới chịu hot thế này thì nản thật.