bạn nên mua chim non đầu mua cho dễ nuôi, mau lớn.