đây là link nhóm . a e yêu chòe đất có thể vào đây để tiện trao đổi hơn . welcomehttp://www.facebook.com/groups/334852253307228/