con đất em nuôi được 1 tháng tuổi. từ khi nó tự biết mổ sâu ăn thì ..nó bị nghiên sâu nặng. em đã dùng đủ mọi cách cho nó ăn dế, châu chấu , trộn cám với sâu, kể cả đút dế vào miệng nhưng nó cũng gan lì không chịu ăn. em sợ nó ăn sâu nhiều quá sẽ bị hỏng mắt .bác nào biết có thể chỉ dẫn giúp em. em xin cảm ơn