Chuyện là thế này: mình đến 1 tiệm chim, chủ tiệm có nhiều đất non (đang mùa đất non mà), trong đó có khoảng 5 con để riêng 1 lồng nhỏ, nhìn các con non này nó lớn hơn đất non ở lồng lớn, mình có hỏi thì chủ tiệm nói là dưới ức nó có lông màu trắng khác các con lồng lớn (mấy con lồng lớn thì hơi nâu), có khả năng sau này các con này trổ bông một vài chỗ hoặc toàn phần, giá 600.000 đồng/1 em. Cho mình hỏi có khả năng biết được đất non bông ngay từ nhỏ như vậy không? Gấp lắm, nếu đúng như vậy thì mình phải mua liền.