có bác nào ở thị xã hồng lĩnh_Hà Tĩnh,cho em hỏi giá chim chich choe mới lớn(hoặc bổi) là bao nhiêu?