Tình hình là hôm nọ em sách em chòe đất nhà em đến cơ quan, không biết ai dọa nó về nó nhảy như ma làm, sợ người bỏ qua lồng tắm , các bác chỉ em cách cho nó nhanh hết hoảng nhé, em để tĩnh mấy ngày thấy đỡ chút thôi.Thank các bác trước nhé