Tình hình do bận công tác xa nên giao lại trách nhiệm tổ chức cho mấy ae còn lại có mỗi việc alo cho các thành viên mà mấy ông trả ông nào làm đc nên buổi off hôm nay có ít ae tham gia nên số lượng lồng cũng vì thế mà giảm theo . Đề nghị tuần sau làm tốt hơn