Cho hỏi là con chòe đất của mình đang thay lông thi chế độ chăm sóc như thế nào ạ ? Mong mọi người giúp