các bác cho em hỏi vào mùa nào thì đất con mới sinh sản, và mình có thể mua nó được