em choè nhà em vừa bị đau mắt lại bị sưng ở đầu
nữa,bác nào biết chỉ dùm cho em với.em xin cảm ơn rất nhiều.