ðề: bắt đối tượng chuyên trộm chim cảnh

bọn này cho vào lồng ép vài năm mới thuần được