ðề: nhờ anh em chỉ giúp chim gì đây ah.

chim này mầu cũng đẹp , mà nó hót có hay ko các bác ?