tôi mới nuôi đôi vẹt này,anh em cho tôi hỏi có phải là một con đực một con cái không,mà nhốt chung lồng nó toàn đánh nhau,làm cách nào để chúng không đánh nhau khi nhốt chung xin cảm ơn
http://s867.photobucket.com/albums/...rrent=2012-09-22-023.jpg&jwidget_action=album