đôi vẹt này có phải là con đực con cái không mà nhốt chung nó toàn đánh nhau,làm thế nào để nó không đánh nhau,mong các anh em cho ý kiến
http://s867.photobucket.com/albums/...rrent=2012-09-22-023.jpg&jwidget_action=album