ðề: kiện đòi bạn 100 triệu vì làm hỏng chim

...............................................