nếu dịch cúm gia cầm xảy ra ở địa phương mình, các ae có giải thể những chú chim của mình ko?