[btrên cái đà tàn sát môi trường sống ( rừng) có lẽ mai sau con cháu chúng ta phải chơi loại chim này quá ........chim robot bay như chim hải âu thật,.........a robot that flies like a bird .


[youtb]https://www.youtube.com/watch?v=fg_jckshutq&feature=player_embedded[/youtb]

http://youtu.be/fg_jckshutq