ðề: hn, cách phòng chống h7n9 cho chim cảnh,( mod cho nhờ mấy hôm để mọi người và chim cùng an toàn, mục này cho nó có ích ạ)

xin bạn cho giá thuốc luôn để anh em còn chuẩn bị. mà địa chỉ bác minhdinhcong chính xác là bao nhiêu ạ.