lồng đã thanh lý xong với giá đẹp cho 1 ae rất nhiệt tình