Ðề: HN- Bán dây móc lồng đi dãi chim

Mỗi chỗ mỗi giá bạn ơi , ở trên kia có bác mua 5k /1 bộ kìa ))))