Ðề: TP huế : lồng thủy tùng 17 nan tang phồng đục siêu kỹ , làm nguội kỹ

Khúc gỗ thủy tùng xanh chú Ph gửi vào đa làm xong mấy cái lồng 17 nan chưa vậy Đức.