Ðề: HN-thanh lý lồng khuyên bát tiên

Lồng khủng quá không có tiền múc, cái loại này mà không cho chim hay cho vào thì phí, nhà toàn chim mộc dở nuôi lồng này mà mang đi dãi giàn xấu hổ lắm. Thôi cứ làm cái tầu dừa hay triện cho dân dã, loại hàng khủng này anh em hay nhìn xấu hổ chít. Uppppp uppp uppp cho anh em nào đam mê hàng khủng