Ðề: HN Bay nhanh lồng khuyên !!

Bạn ở chỗ nào !! Nói mình xem có gửi đc ko nhé :d