Em có cái lồng khuyên tàu chân gõ mun.dung đc 3 năm.nguyên bản.nan xuống. Màu đẹp.nay cân giao luu.nay một bộ cóng khuyên tàu.ve tích.giá chị cái lồng của em đô.1t8.ai giao luu lien hệ0968219293