Xin nhờ các bác thẩm giúp em xem nó là giọng gì, có triển vọng làm cu khiển không ạ. Tks các bác
http://m.youtube.com/index?client=mv-google&gl=US&rdm=m8wlv77r#/watch?v=MvYwN0FPQ60