tình hình đang muốn tặng bố con cu gáy,vì vừa bị mất xong,thấy ông buồn.các bác thấy em này được ko?tầm bao nhiêu tiền em này nhỉ.các bác thẩm định cho em với.xem giá cả thế nào

http://youtu.be/a8QCR3ClOM4