Ðề: Nhờ bác Manhha và các cao nhân đánh giá giúp em con cu này có tiềm năng ko nhé!

Em chưa có kinh nghiệm nên muốn biết sơ qua về em nó để tăng nhiệt huyết và tự tin chăm bẵm em ấy mà.Rất mong được chỉ giáo!